2016 Trond Gjøtterud 7.-8. mai

Kurs med Trond Gjøtterud og Aase Ramsrud 6.-8. mai 2016

Foto: meg, Harriet Larsen, Fredrik Ellingsen, Stian Nordby.

Oppsummering/vurdering 

Anbefales på det varmeste! Både Trond og Aase har et veldig godt øye for detaljer, og gir konkrete tilbakemeldinger til fører.

Trond la opp et opplegg som ga oss veldig god progresjon i løpet av helga, og vi fikk selv erfare at metodene gir resultater. Jeg sitter igjen med bevisstgjøring på min egen føring av hund, noen nyttige øvelser og mange gode verktøy for videre arbeid.

Bilde 07.05.16, 15.05.26

Generelt

Tronds innfallsvinkel er å gjøre det lettest mulig for hunden sin.

Våre retrievere ønsker å gjøre riktig. Hvis hunden feiler må vi tenke en av to ting:

 1. Jeg har gjort det for vanskelig
 2. Jeg har vært utydelig

Hvordan ser du og hunden ut på trening/prøve når dere er der du vil være? Hva er ”fasiten” din? Hvordan vil du ha det? Tenk gjennom hvordan vi vil ha det og lær hunden det istedenfor å tilpasse deg hunden. Sørg for å lære hunden det vi vil at den skal kunne, og ikke bruk det i praksis før hunden kan det ordentlig. 

Bruk av tegn/signaler/sitt/stoppsignal/osv bryter ned, mens trening bygger opp. Etter prøve/fellestrening må vi reparere for å holde signalet på samme nivå som tidligere. ”Hjem og trene etter trening.” Alle nivåer – gå tilbake og tren på det grunnleggende!

Tenk enkelt! Ved nyinnlæring av signaler – tren ett tegn av gangen.

En retriever skal ikke ha så mange valg. Gjør det firkanta for hunden. Det er ingenting som heter en for lydig retriever. Blir de derimot for uselvstendige på felt, markeringer osv får vi trene opp selvstendighet/selvtillit igjen.

Ha ikke fokus på å få inn dummyen, men at vi får den inn på riktig måte. For eksempel at hunden ikke får ignorere stoppsignal underveis.

Ros underveis når du kan det.

Unngå problemene – legg opp for å lykkes.

Plukke vekk det man ikke trenger i rutinene sine.

Hvordan oppfatter hunden ting? Hundens referansepunkt.

Bilde 07.05.16, 11.49.54

Passivitet

Vi vil ha hunder somhar veldig lyst til å jobbe. Utfordringen blir da passiviteten, alstå å ikke få jobbe. Tren med tanke på det vanskeligste hunden kan gjøre, nemlig passivitet på en A-prøve.

Tronds tanke: Fører utløser forventningen istedenfor at skuddet/kastet gjør det => Innføre ”Klar, ferdig, gå”. For at det skal senke forventningene må man gjøre det hver gang!

Deltakerne i et skøyteløp får beskjed om å møte opp kl 9, og at startskuddet vil gå en gang i løpet av den neste timen. Gjett om de er stresset og høyspent i den timen når de ikke aner når skuddet kommer! 

Det vi ønsker er at hunden skal stole på at vi gir dem beskjed før startskuddet går, slik at de ikke hele tiden må være i beredskap fordi vi plutselig sier at de skal jobbe.

TrondG_Stressnivå

Vi bør også være bevisst på å ikke gjøre ting som øker stresset i en hund som ligger tett opp under grensa for lyd eller uhensiktsmessig stress. For eksempel for å korrigere posisjonen til en hund som sitter for langt frem: Å kommandere den bakover og inn på plass er stressfrembringende, mens å kommandere bli og selv gå inntil er ikke stressfrembringende.

Ritualet gjør at hunden blir mer avventende til hvilken oppgave hunden skal gjøre.

Gjøre ting likt hver gang. Skape vaner i oss, gjøre rutinene automatisk (sammenlign med å kjøre bil). Gir bedre timing i handlinga.

Bilde 08.05.16, 11.45.13

Dirigering

Vær et skilt for hunden. Lær den til å starte på kommando, ikke på bevegelse. ”Blunker’n har’n ikke sett det”. Evt. bruk hvitlapp og vift litt på den for å gjøre hunden oppmerksom på ”skiltet”.

Lær hunden at ”der jeg sier det er noe er det noe”. Jobb med å bygge opp samme tro på ”gå dit jeg peker” som for synspåvirkning. Få hundene til å tro på at fører vet best. Trene minnet heller enn å trene på helt blinde dirigeringer. Markeringsevne = følge bue, konsentrasjon, hukommelse.

Pek PÅ apporten når du sender hunden, ikke kompenser for vind. Hunden kompenserer ofte selv for vinden. Hvis hunden har bommet når den er ute i området blåser fører stopp og flytter hunden sideveis inn i riktig vind.

La hunden jobbe selvstendig så lenge den jobber fornuftig. Hvis du griper inn og dirigerer skal du styre den helt frem. Du kan dirigere veldig lenge hvis du husker å rose hunden underveis.

Vis/hjelp hunden hvis det trengs – man kan gå fra bruk til trening av signal underveis i en oppgave hvis hunden trenger det.

Hold utsignalet når hundene skal gå langt, og hold sidesignalet så lenge hunden fortsette mot høyre/venstre. Kaster hundene et blikk på oss får de en god støtte.

Alltid avbryt det hunden gjør før du gir ny kommando. ”Ta ut et lysbilde og sette inn et nytt”. For eksempel stopp før søk, og stopp før innkalling.

Tenke på hvordan hundens nese fungerer og hvilken betydning vind og vitringsforhold har.

Store krav til balanse mellom selvstendighet og samarbeid/lydighet. Det er mange påvirkninger som konkurrerer om oppmerksomheten til hunden.

Ha is i magen så lenge du vet at hunden er i vind, men stopp hunden før du slipper den for langt av gårde.

Bilde 07.05.16, 15.11.39

Ritualer – utsending

Ritualet: kan fortelle om kort eller lang apport. Lang apport = Løfter blikket til hunden med hånda + skarpt ”ut”.

Som fører: alt er apporter, ikke markeringer/dirigeringer osv.

Hvor lenge klarer hunden å fokusere på et valgt punkt? Holder vi hånda for lenge begynner hundene å flakke med blikket.

Kunne rette fokus uten at hunden går. Klar-ferdig mangler i kjeden når vi bare peker med hånda.

Fører skal kunne gjøre hva man vil på linja uten at det utløser forventning hos hunden. Det er bare ritualet som utløser forventninger om at det er din hund som skal jobbe.

Bilde 08.05.16, 11.41.04 (1) Bilde 08.05.16, 11.41.04 Bilde 08.05.16, 11.41.05 (1)

Ritual utsending:

 • Si ”bli” eller annen kommando før du begynner bevegelsen. Hunden sitter ved foten.
 • Ta et langt skritt frem og ha vekta fremover.
 • Hånda føres fremover i hundens nesehøyde, og peker på apporten.
 • Fører fester blikket på apporten.
 • Løft hånda litt for lang/høy apport.
 • Hold hånda i ro når ut-kommando gis, og vent med å trekke til deg hånda til hunden er godt av gårde.
 • Fullfør steget frem slik at du havner en meter foran linja.
 • Kan avbryte ritualet noen ganger hvis hunden er ”for lett i rumpa”.
 • Gjør ferdig justeringer av hundens posisjon/din posisjon før du begynner ritualet.

Fokus på og pek på apporten. Send hunden alltid på apporten, ikke kompenser for vind. Hunden faller selv i vinden.

Hunden rykker/vil gå – ros for at de ikke gjør det. Ro ned selv.

Avbryt ritualet noen ganger ved antydning til tjuvstart/knalling på utsending.

Vær tydelig nok til at hunden går riktig på første forsøk.

 

Ritualer – Vendinger

Lær hunden å følge oss. Tren vendinger. Gjør det lett for hunden: kommando før man snur seg, og før man begynner å gå.

Alle kommandoer gis mens vi står i ro. Gi beskjed og gå – ikke vent på hunden. Det gjør at hunden må følge og blir kjappere. Snu som en hovedregel mot høyre. 90 grader og mindre kan man vende mot venstre.

Trene på provoserende vendinger.

Bilde 08.05.16, 11.13.14

Ritualer – avlevering

 • Ros 2-3 m foran fører.
 • Hunden leverer i hånd foran og setter seg deretter ned.
 • Fører går inn og henter hunden.
 • Husk å gi kommando før vendinger/fot.

Sette seg ned foran etter avlevering. Fører går inntil og tar med seg hunden. Unngår at hunden har det for travelt med å være klar til neste oppgave.

Nærsøk

Nærsøk i praksis. Få hunden inn i området, be den om å søke. Fortsett å blåse søkssignal så lenge hunden søker. Stopp den hvis den slutter å søke effektivt/går ut av området. Sett den i gang på nytt. Hundeførers oppgave er å holde hunden i område.

Hundens nesemuskel blir sliten etter en kort stund, slik at søket blir mindre effektivt. Stopp, bra, la hunden puste ut, og sett den i gang på nytt.

Vi kan trene utholdenhet i søk, og trene dem til å behøve mindre og mindre lukt.

Nærsøk er et verktøy får når hunden ikke selvstendig får vitring og løser det selv.

Ikke bruk søkssignal til å ”kommentere det hunden holder på med”. Hvis hunden selvstendig begynner å søke når den kommer ut i området er det ingen grunn til å blåse søkssignal.

Når hunden står midt i området gis nærsøksfløyte uten tegn. Er hunden i nærheten, men utenfor området gis også et håndtegn. ”Halvveistegn” er det ingen vits i – gi tegn/signaler tydelig og ordentlig.

Bilde 08.05.16, 11.48.47

Stoppsignal og innkalling

Tren innkalling på fløytesignal slik at du ikke er avhengig av håndsignal.

Alltid stopp før innkallingssignal eller søkssignal. Veldig nyttig i skog/når hunden er ute av syne.

Begynner innlæring av stoppsignal ved foten, så foran. Belønn kontakt med godbit/tennisball/dummy kastet til hunden. Senere: Overføre fra et sitt-signal til et ”se på meg, så skal jeg fortelle den hvor”.

Forsterke en fersk stopp: Nærsøk + tennisball. Gjerne ha et kjent nærsøksområde.

Trening på stoppsignal er ikke bare fløytesignalet, men å trene på at ”jeg vil ha kontakt, og hunden tar kontakt”.

Tren stoppen også med elitehunder – kastet belønning.

Gi hunden 2-3 forsøk hvis den ikke responderer på første stoppsignal (men hold signalene korte). De er ofte veldig engasjert i søket, og det er ikke sikkert at første signal trenger gjennom. Hvis hunden fortsatt ikke hører – gå rolig ut, sett hunden ned, få fokus tilbake på fører og fortsett med dirigeringa eller kall inn og start på nytt.

NEI brukes bare til å stoppe hunden fra å gjøre noe feil. Det skal være akkurat kraftig nok til at hunden reagerer. Ros umiddelbart for å fortelle hunden at det var riktig at den reagerte. Det er viktig å kunne stoppe hunden fra å gjøre noe galt, for eksempel knalling.

Bilde 08.05.16, 11.11.36

På prøve

Ta vare på muligheten til å gjøre et godt førsteinntrykk på standplass/inngang.

Dommerkonferansen 2016 (norske dommere)

 • Fører har lov til å peke ved utsending på markeringer
 • Hund som tisser/piper skal ikke ha 1. premie uansett klasse.
 • ”Nei” etter ignorert stopp på prøve er automatisk 0. premie.

Sende likt uansett hvor vanskelig oppgaven tilsynelatende er (ikke sikte mer, holde lenger, osv.).

Vi kan gjøre vanskelige oppgaver enklere ved dyktig føring, for eksempel sørge for at fører/hund markerer alle oppgaver, sende tydelig, tydelige signaler, tenke på vinden.

Helgas oppgaver

Mange områder ble bygget opp ved at hundene fikk hente markeringer, se nærsøk bli gjemt eller se det bli skutt med launcher. Områder som ble brukt på lørdag ble brukt som kjente områder på søndag. Vi startet med et overkommelig antall punkter og økte antallet/kombinasjonene etterhvert som førere og hunder ble flinkere.

TrondG_Områder

Oppgave: Grunnleggende jaktlydighet og vendinger på linja.

TrondG_Start_lydighet

Oppgave: To og to med laucher og tennisballer. Førere hentet tennisballer, hundene hentet egg på skråningstoppen.

TrondG_Toogto

Oppgave: Alle seks på linje. Gjentatt på søndag med økt vanskelighetsgrad.

 1. Nærsøket
 2. Toppen av skråninga
 3. Markering over bakketopp bakover.
 4. Tennisball mot lilletreet
 5. Markering i skogkanten
 6. Launcherdummy på tvers av linja.

TrondG_Linje

Oppgave: En og en. Markering ute av syne over kant / inn i skog. Stopp + søk når du tror at hunden er i riktig dybde.

TrondG_Blind

Oppgave: Walk-up – gradvis økt kompleksitet. Hund 1: 1-3 markeringer. Hund 2: Dirigeringer. Hund 3: Passiv. Resten koplet bak linja.

Screen Shot 2016-05-10 at 16.30.18

Småøvelser

Øvelse 1: Snu seg vekk fra kast og følge fører. Trener vendinger og ritualer for utsending/avlevering.

TrondG_Øvelse1_fremtilbake

Øvelse 2: ”Gjøtterud-klokka”. Trener vendinger og ritualer.

Klokka

Øvelse 3: Dummyer i vifteformasjon. Trener ritualer og fokus i riktig retning.

Retningsøvelse

Øvelse 4: Konsentrere seg om sin egen hund og å gjøre ritualer riktig under press. Innkalling, apport, gå i fra.

Bilde 07.05.16, 15.14.50

Jeg skal tenke gjennom:

 • Bruker disse rutinene for lang tid, for eksempel komme inn på linja igjen, klar til neste oppgave osv?
 • Hva med signal på fritt søk?
 • Enya trenger mye trening på vendinger på linja, og litt på å ikke hoppe frem når det er høyt stress og store provokasjoner foran.
 • Styrke innkalling på fløytesignal uten håndsignal

13198594_1152846968080320_8484006216599436156_o