Høstens treninger – Fosen og Eggkleiva

Fosen, 2. juli 2016:

Eggkleiva, 8. september:

Eggkleiva, 10. september:

Fosen, 8. oktober:

Lånke, 6. november: